radian measure

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] اندازه گیری رادیانی - روش اندازه گیری اندازه ی زوایا که در آن یک دوران کامل 2پی رادیان است .( نگاه کنید به angle ) . در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی، توابع مثلثاتی انتظار دارند که آرگومانهای آنها به رادیان بیان شود. برای تبدیل درجه به رادیان، آن را 180 / پی ضرب کنید .
[ریاضیات] اندازه ی رادیان

معنی یا پیشنهاد شما