برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

run through

/ˈrənˈθruː/ /rʌnθruː/

معنی: بسرعت خرج و تلف کردن
معانی دیگر: 1- (با بی فکری یا سرعت) خرج کردن، مصرف کردن، لوطی خور کردن 2- (با چیز تیز) سوراخ کردن 3- (باسرعت) بررسی کردن، دوره کردن، خلاصه کردن

بررسی کلمه run through

اسم ( noun )
حالات: run-throughs
• : تعریف: a quick review or rehearsal of a sequence of actions, such as a play, musical performance, or dance.

واژه run through در جمله های نمونه

1. I'll just run through these newspapers,and then we'll go out.
[ترجمه ترگمان]من فقط این روزنامه رو اداره می‌کنم و بعدش میریم بیرون
[ترجمه گوگل]من فقط از طریق این روزنامه ها را اجرا می کنم، و بعد می رویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'd like to run through these points/questions with you, if that's okay, because you've made several mistakes.
[ترجمه ترگمان]من دوست دارم از این نکات و سوالات با شما فرار کنم، اگر اشکالی ندارد، چون شما چندین اشتباه مرتکب شده‌اید
[ترجمه گوگل]من می خواهم از طریق این نکات / سوالات را با شما اجرا کنم، اگر این کار درست است، زیرا اشتباهاتی را مرتکب شده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The director wants to run through the whole play this morning.
[ترجمه ترگمان]کارگردان می‌خواهد امروز صبح تمام بازی را تمام کند
[ترجمه گوگل]این کارگردان میخواهد امروز صبح از طریق کل بازی اجرا شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Please run through these names again from the top of the list.
[ترجمه ترگمان]ل ...

مترادف run through

بسرعت خرج و تلف کردن (فعل)
run up , run through

معنی run through در دیکشنری تخصصی

[سینما] تمرین بازیگران
[ریاضیات] گذشتن، عبور کردن، از میان گذشتن، از ... گذشتن

معنی کلمه run through به انگلیسی

run through
• go over briefly
• a run-through of a play or event is a rehearsal of it or practice for it.

run through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
تمرین کردن
meysam
مرور کردن، بررسی کردن
محمد رومزی
یه نگاه اجمالی انداختن
Mah
Run through your mind
در ذهنت میچرخه
ذهنتو متشوش میکنه.
🤔
سید محمود حسینی
زخم عمیق ایجاد کردن با چاقو یا شمشیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی run through
کلمه : run through
املای فارسی : ران تهروق
اشتباه تایپی : قعد فاقخعلا
عکس run through : در گوگل

آیا معنی run through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )