برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1396 100 1

run off

/ˈrənˈɒf/ /rʌnɒf/

معنی: وازده
معانی دیگر: 1- (متن را) تکثیر کردن، چاپ کردن، پلی کپی کردن، تایپ کردن 2- تاراندن، دور کردن 3- هرز رفتن 4- به خارج جاری شدن یا ریختن 5- فرار کردن، زائده، اشغال، زهاب، اب زه کشی

واژه run off در جمله های نمونه

1. You can't run off now, just when I need you!
[ترجمه طیبه مرادی] الان نمیتونی فرار کنی،درست وقتی که بهت احتیاج دارم.
|
[ترجمه عیسی قاسمی] الان نمی تونی در بری،اونم وقتی که من بهت احتیاج دارم
|
[ترجمه ترگمان]تو نمی‌توانی فرار کنی، فقط وقتی به تو احتیاج دارم!
[ترجمه گوگل]الان نمیتونم فرار کنم، فقط وقتی که بهت نیاز دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You must run off now. The rain is coming.
[ترجمه فاطمه رضائی] شما باید الان بروید. باران در راه است.|
[ترجمه ترگمان]تو باید همین الان فرار کنی باران می‌بارد
[ترجمه گوگل]شما باید در حال حاضر اجرا کنید باران می آید
[ترجمه شما] ...

مترادف run off

وازده (فعل)
run off

معنی run off در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] زائده ، اشغال
[زمین شناسی] روان آب ، آبهای جاری - آن قسمت از بارش که سرانجام به نهرها می رسد مرکب از آبی است که در سطح زمین جریان می یابد به جای اینکه به داخل زمین فرو رود همراه با مقدار آبی که در مرحله اول به زمین فرورفته و بعداً در نهرها به آبی که در روی زمین جریان دارد ملحق می شود.
[زمین شناسی] ضریب تغییرات آبدهی

معنی کلمه run off به انگلیسی

run off
• escape; print, make copies; produce quickly; drive away, expel; hold an additional race to determine the winner after an unclear previous match
• a run-off is an extra race or contest which is held at the end of a competition in order to decide the winner, because two people or teams have got the same number of points, votes, and so on.

run off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهناز
روان اب
امیر
غیر فعال
ماندانا بهرامی
(باستانشناسی) روانآب
surface run-off: رواناب سطحی
subsurface run-off: رواناب زیر سطحی
Ghandchi
ترک کردن یک محل یا شخص به صورت ناپسند
Neginnmk
در رفتن
Bunny Gonzales
پرینت گرفتن یا تکثیر متن
Majid
دویدن و جدا شدن از چیزی
صبایی
ناگهان کسی یا جایی را ترک کردن
Aman
پساب شکرخام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی run off
کلمه : run off
املای فارسی : ران آاف
اشتباه تایپی : قعد خبب
عکس run off : در گوگل

آیا معنی run off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )