برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

run across the street

run across the street را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
آن طرف خیابان دویدن، این طرف خیابان دویدن
I was driving when suddenly someone ran across the street
داشتم رانندگی میکردم که ناگهان یکی دوید اون طرف خیابان.
She ran across the street to tell me the news.
او دوید این طرف خیابون تا خبر رو بهم بگه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی run across the street مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )