برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
run - tight - ship

run a tight ship


خوب اداره کردن، با نظم و انضباط اداره کردن

run a tight ship را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی run a tight ship
کلمه : run a tight ship
املای فارسی : ران ا تایت شیپ
اشتباه تایپی : قعد ش فهلاف ساهح
عکس run a tight ship : در گوگل

آیا معنی run a tight ship مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )