برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

rumen

/ˈruːmən/ /rumen/

معنی: سیرابی، شکمبه
معانی دیگر: (نشخوار کنندگان) شکم اول

بررسی کلمه rumen

اسم ( noun )
حالات: rumens, rumina
• : تعریف: the first stomach of a cud-chewing animal.

واژه rumen در جمله های نمونه

1. the rumen is a chamber of the stomach
شکمبه کیسه‌ای متصل به معده است.

2. Determination of rumen microbial - nitrogen of sheep using urinary excretion of purine derivatives was studied.
[ترجمه ترگمان]تعیین of microbial - نیتروژن گوسفند با استفاده از دفع ادرار مشتقات پورین مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]تعیین میکروبی شکمبه - نیتروژن گوسفند با استفاده از ادرار مشتقات پورین مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The parameters of internal environment in rumen and the indices of autonomic nervous regulation were examined in 69 heads of cattle suffering from the alkaline forestomach atony and ruminal impaction.
[ترجمه ترگمان]پارامترهای محیط داخلی در rumen و شاخص‌های مقررات عصبی خود مختار در ۶۹ راس گاو مبتلا به the alkaline و ruminal impaction مورد بررسی قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]پارامترهای محیط داخلی در شکمبه و شاخص های تنظیم عصبی اتونومیک در 69 سر از گاوهای رنج می برند که از آکنه قلیایی و پوسیدگی شومینه رنج می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The first two, known as the rumen, are essentially incubation chambers teeming with bacteria and protozoa.
[ترجمه ترگمان]دو مدل اول، که به نام rumen شناخته می‌شوند، اساسا chambers هستند که پر از باکتری‌ها و protozoa ...

مترادف rumen

سیرابی (اسم)
stomach , offal , tripe , rumen , variety meat
شکمبه (اسم)
tripe , rumen

معنی rumen در دیکشنری تخصصی

rumen
[علوم دامی] شکمبه ؛ بخشی ار پیش معده نشخوار کنندگان
[علوم دامی] پروتئین تجزیه پذیر ؛ بخشی از پروتئین خام جیره که بوسیله میکروارگانیسمهای شکمبه تجزیه می شود ، از جمله ترکیبات ازت غیر پروتئینی .
[علوم دامی] تیمپانی شکمبه ، نقغ ؛ اختلالی است در نشخوارکنندگان که معمولاً با تجمع گاز در شکمبه به وجود می آید و باعث اتساع خیلی زیاد شکمبه می شود.

معنی کلمه rumen به انگلیسی

rumen
• first stomach in cud-chewing animals

rumen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rumen

کلمه : rumen
املای فارسی : رومن
اشتباه تایپی : قعئثد
عکس rumen : در گوگل

آیا معنی rumen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )