برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

rumen tympany

معنی rumen tympany در دیکشنری تخصصی

rumen tympany
[علوم دامی] تیمپانی شکمبه ، نقغ ؛ اختلالی است در نشخوارکنندگان که معمولاً با تجمع گاز در شکمبه به وجود می آید و باعث اتساع خیلی زیاد شکمبه می شود.

rumen tympany را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی rumen tympany مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )