برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

rumbustious

/rʌmˈbʌstɪəs/ /rʌmˈbʌstɪəs/

سرکش، دیر رام، کله شق، جنجال آفرین، دعوایی، پرصدا، بلند، غوغایی، دادوبیدادکن، متلاطم، سخت، شدید

بررسی کلمه rumbustious

صفت ( adjective )
• : تعریف: wild and disorderly; rambunctious.

واژه rumbustious در جمله های نمونه

1. They are painted with a rumbustious panache-or, looked at another way, with a gauche lack of sophistication.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها با یک rumbustious panache رنگ‌آمیزی می‌شوند - یا به یک روش دیگر نگاه می‌کنند، و فاقد پیچیدگی و پیچیدگی هستند
[ترجمه گوگل]آنها با یک ترس وحشتناک نقاشی شده اند - یا به روش دیگری نگاه می کنند، با فقدان پیچیدگی گاوش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is a noisy, rumbustious film that's prone to burying itself in hails of gunshots and sheets of flame.
[ترجمه ترگمان]این یک فیلم پر سر و صدا و پر سر و صدا است که در معرض خاک قرار گرفتن در شلیک گلوله و ورق شعله قرار دارد
[ترجمه گوگل]این یک فیلم پر سر و صدا و سرگردان است که مستعد ابتلا به سرقت از اشعه ها و ورق های شعله می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The children get very rumbustious after tea.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها بعد از چای خیلی rumbustious می‌شوند
[ترجمه گوگل]بچه ها پس از چای بسیار ناراحت کننده هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Beneath the rumbustious surface of his paintings is sympathy for the vulnerability of ordinary hu ...

rumbustious را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی rumbustious

کلمه : rumbustious
املای فارسی : رومبوستیوس
اشتباه تایپی : قعئذعسفهخعس
عکس rumbustious : در گوگل

آیا معنی rumbustious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )