برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

ruined

/ˈruːənd/ /ˈruːɪnd/

معنی: خراب، مخروب
معانی دیگر: ویران

واژه ruined در جمله های نمونه

1. ruined hopes
امیدهای نقش برآب

2. ruined reputation
شهرت از بین رفته

3. a ruined cabin containing a cache of food and water
کلبه‌ای مخروبه حاوی آبشتگهی از خوراک و آب

4. a ruined city
یک شهر ویران (شده)

5. a ruined woman
زن هتک حرمت شده

6. alcohol ruined his life
الکل زندگیش را تباه کرد.

7. he ruined the neighbor's daughter and left the city
دختر همسایه را بی‌سیرت کرد و از شهر رفت.

8. the ruined walls were covered by vegetation
دیوارهای مخروبه از رستنی‌ها پوشیده شده بود.

9. a palace ruined by the passage of time and by lack of care
کاخی که در اثر گذشت زمان و بی‌توجهی خراب شده است

10. foreign competition ruined our factory
رقابت برون‌مرزی کارخانه ما را ورشکسته کرد.

11. government interference ruined the country's economy
دخالت دولت اقتصاد کشور را نابود کرد.

12. his drunkenness ruined our party
بدمستی او مهمانی ما را خراب کرد.

13. his haste ruined the endeavor
...

مترادف ruined

خراب (صفت)
desolate , bad , spoiled , rotten , ill , ruined , devastated , impaired , ruinous , miscreant , depraved , rotten-hearted , tumble-down , wasted
مخروب (صفت)
ruined , dilapidated

معنی عبارات مرتبط با ruined به فارسی

پدرم در اومد

معنی کلمه ruined به انگلیسی

ruined
• destroyed, devastated, demolished; damaged, spoiled, mutilated
• a ruined building has been badly damaged or has fallen apart from disuse.
ruined castle
• castle that is no longer inhabitable due to destruction or decay
ruined his health
• destroyed his own health
ruined his reputation
• caused harm to his fame, gave himself a bad reputation
ruined place
• destroyed place, place that has been demolished

ruined را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
{از بین بردن}
he ruined a family tradition of honesty
او سنت خانوادگی درست کاری را از بین برد
سعید ترابی
از بین رفته، ویران شده
♪𐂂ʕ•ᴥ•ʔ
خراب کرد.بهم ریخت
akamrahimi50@gmail.com
گند زده شد بهش
its ruined

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ruined

کلمه : ruined
املای فارسی : رویند
اشتباه تایپی : قعهدثی
عکس ruined : در گوگل

آیا معنی ruined مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )