برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

rpm

/ˈɑːrˈpiːˈem/ /ˌɑːpɪˈem/

مخفف: دور در دقیقه، گردش در دقیقه

بررسی کلمه rpm

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "revolutions per minute."

واژه rpm در جمله های نمونه

1. Both engines were running at 2500 rpm.
[ترجمه ترگمان]هر دو موتور در ۲۵۰۰ دور در دقیقه حرکت می‌کردند
[ترجمه گوگل]هر دو موتور در 2500 دور در دقیقه کار می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The AOI Signal Converter measures rotary table RPM and pump SPM without the use of a generator.
[ترجمه ترگمان]مبدل سیگنال AOI RPM گردان گردان و پمپ بنزینی را بدون استفاده از ژنراتور اندازه‌گیری می‌کند
[ترجمه گوگل]مبدل سیگنال AOI اندازه گیری روتور RPM جدول و پمپ SPM بدون استفاده از ژنراتور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The approach from ICT images to RPM is presented.
[ترجمه ترگمان]این روش از تصاویر ICT به RPM ارائه می‌شود
[ترجمه گوگل]رویکرد تصاویر از ICT به RPM ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I bought some old 78 rpm records at a flea market in the village hall.
[ترجمه ترگمان]در یک بازار کهنه فروشان در یک بازار کهنه، حدود ۷۸ دور در دقیقه را خریدم
[ترجمه گوگل]من برخی از رکوردهای قدیمی 78 رمپ را در بازار کلوچه در سالن روستا خریدم ...

مخفف rpm

عبارت کامل: Revolutions per Minute
موضوع: علمی
دور در دقیقه.هر لحظه نشان میدهد که موتور اتومبیل در یک دقیقه چند دور میچرخد.

معنی rpm در دیکشنری تخصصی

[خودرو] Revolutions per Minute دور در دقیقه.هر لحظه نشان میدهد که موتور در یک دقیقه چند دور میچرخد.
[کامپیوتر] چرخش در دقیقه معیاری در سرعت دوران ، مثلاً اغلب دیسکهای سخت با 7200RPM دوران کی کنند .

معنی کلمه rpm به انگلیسی

rpm
• number of full rotations completed during one minute; (computers) number of full rotations of a disk drive per minute
• rpm is an abbreviation for `revolutions per minute'. it is used to indicate the speed of something by saying how many times it will go round in a circle in one minute.

rpm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

vahid
rotation per minute
shirfahm.com
خودرو: revolutions per minute، دور در دقیقه
سیروس
واحد تعداد دور موتورهای الکتریکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی rpm

کلمه : rpm
املای فارسی : رپم
اشتباه تایپی : قحئ
عکس rpm : در گوگل

آیا معنی rpm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )