برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1543 100 1
شبکه مترجمین ایران

rowdy

/ˈraʊdi/ /ˈraʊdi/

معنی: داد و بیداد کن، سرکش، خشن، چموش
معانی دیگر: آدم رذل و جنجال به پا کن، هوچی، جنجال آفرین، آشوبگر، جنجالی، پر سر و صدا، سر و صداو اشوب کردن

بررسی کلمه rowdy

اسم ( noun )
حالات: rowdies
• : تعریف: a noisy, rough, disorderly person.
مترادف: hooligan, roughneck, ruffian, tough
مشابه: hoodlum
صفت ( adjective )
حالات: rowdier, rowdiest
مشتقات: rowdily (adv.), rowdiness (n.)
• : تعریف: noisy and disorderly.
مترادف: boisterous, disorderly, obstreperous, rambunctious, raucous, rough, unruly
متضاد: peaceful
مشابه: abandoned, lawless, loud, turbulent, wild

واژه rowdy در جمله های نمونه

1. the rowdy customer was kicked out of the restaurant
مشتری جنجال‌آفرین را از رستوران بیرون کردند.

2. to hustle a rowdy customer out of a bar
مشتری مزاحم و دعوایی را از میخانه بیرون انداختن

3. The meeting broke up amid rowdy scenes.
[ترجمه ترگمان]این دیدار در میان این صحنه‌های پر سر و صدا آغاز شد
[ترجمه گوگل]این جلسه در میان صحنه های پر سر و صدا شکست خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A rowdy group of boys ran through the streets.
[ترجمه ترگمان]گروهی از پسرها در خیابان‌ها می‌دویدند
[ترجمه گوگل]یک گروه پر سر و صدا از پسران به خیابان ها می رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The party was ruined by a couple of rowdy gatecrashers.
[ترجمه ترگمان] مهمونی توسط یه زوج \"gatecrashers\" خراب شد
[ترجمه گوگل]این حزب توسط یک زن و شوهر از دروازه های دروغین خراب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They were being extremely rowdy and the manager had to ask them to ...

مترادف rowdy

داد و بیداد کن (اسم)
termagant , rowdy
سرکش (صفت)
wanton , randy , restive , stubborn , arrogant , rebellious , disobedient , indomitable , rebel , recalcitrant , turbulent , contumacious , froward , unyielding , insubordinate , refractory , indocile , malignant , hard-mouthed , irrepressible , inelastic , malcontent , rowdy
خشن (صفت)
raucous , rough , harsh , coarse , randy , rude , sore , tough , high , brutish , brute , wooden , blatant , stark , impolite , bearish , churlish , caddish , unkempt , blowsy , blowzy , boorish , indelicate , ragged , brusque , stocky , gruff , hoarse , plebeian , offish , crusty , scabrous , woolly , ungracious , iron-bound , rough-and-ready , rowdy , scraggy , truculent , unmannered
چموش (صفت)
restive , cantankerous , outlaw , mulish , skittish , shifting , nappy , jibbing , rowdy

معنی کلمه rowdy به انگلیسی

rowdy
• noisy or disorderly person, hooligan, ruffian
• rough, noisy, disorderly, wild, unruly
• if people, their behaviour, or events are rowdy, they are noisy, rough, and likely to cause trouble.

rowdy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
دعوايي، جنجالي
بهروز مددی
شلوغ و پر سر و صدا (در مورد مکان)
The party was too rowdy for my liking—that's why I left early
Farhood
جنجال به پا کن

They were being extremely rowdy and the manager had to ask them to leave

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rowdy

کلمه : rowdy
املای فارسی : رودی
اشتباه تایپی : قخصیغ
عکس rowdy : در گوگل

آیا معنی rowdy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )