برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

rosacea

واژه rosacea در جمله های نمونه

1. This pink siphonophore, Athorybia rosacea, was found during a Census of Marine Life expedition in the Sargasso Sea (see map) in the eastern Atlantic.
[ترجمه ترگمان]این siphonophore صورتی، Athorybia rosacea، در طول سرشماری سفر دریایی دریایی در دریای Sargasso (نقشه)در اقیانوس اطلس شرقی یافت شد
[ترجمه گوگل]این سیفونوفور صورتی، Athourbia rosacea، در طول سرشماری حمل و نقل دریایی در دریای سرقتان (نقشه را ببینید) در شرق اقیانوس اطلس یافت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Indeed, in the subdermal capillaries is where rosacea begins its infection.
[ترجمه ترگمان]در حقیقت، در مویرگ‌ها subdermal جایی است که rosacea عفونت خود را آغاز می‌کند
[ترجمه گوگل]در حقیقت، در مویرگ های زیر پوستی، روده ای که عفونت آن را آغاز می کند، وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I have pretty bad acne rosacea and this covers almost all of the redness and scars, even when I dont use a concealer!
[ترجمه ترگمان]من جوش‌های خیلی بدی دارم، و این تقریبا تمام قرمزی و زخم‌ها را می‌پوشاند، حتی وقتی از کرم کانسیلر استفاده نمی‌کنم!
[ترجمه گوگل]من آفتاب خیلی بد روتاسا را ​​میبینم و این تقریبا تمام قرمزی و زخم را پوشش می دهد، حتی زمانی که من از یک ساتر استفاده نمی کنم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

معنی کلمه rosacea به انگلیسی

rosacea
• chronic skin disorder characterized by red blemishes on the nose and forehead (medicine)

rosacea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فهیمه
بیماری آکنه روزاسه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی rosacea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )