برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

rooter


معنی: خیش
معانی دیگر: پوزبزمین زدن، زمین کن، ریشه کننده، مخرب

بررسی کلمه rooter

اسم ( noun )
• : تعریف: a person, animal, or device that overturns earth by rooting.
اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who actively supports, encourages, or cheers for a contestant or team.

(2) تعریف: an enthusiastic or supportive follower.

مترادف rooter

خیش (اسم)
share , tillage , plow , coarse linen cloth , miner , tilling , rooter , ploughshare , tilth , ditcher , tusk , scooter , plowing

معنی کلمه rooter به انگلیسی

rooter
• person or thing that roots; one who applauds, one who cheers

rooter را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rooter

کلمه : rooter
املای فارسی : روتر
اشتباه تایپی : قخخفثق
عکس rooter : در گوگل

آیا معنی rooter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )