برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

rocks

واژه rocks در جمله های نمونه

1. rocks stud the hillside
اطراف تپه پر از تخته سنگ است.

2. rocks which are scored by the movement of the glacier
صخره‌هایی که حرکت یخرود آنها را خراشانده است

3. rocks which are sculptured by a river
صخره‌هایی که رودخانه آنها را دیسدار کرده است

4. rocks worn by the scrape of glaciers
صخره‌هایی که در اثر خراش یخرودها فرسایش یافته‌اند

5. acidic rocks
سنگ‌های اسیدزا،سنگ‌های اسیدی

6. extrusive rocks
سنگ‌های برون راندی

7. huge rocks that were displaced by the earthquake
تخته سنگ‌های بزرگی که توسط زلزله جا به جا شده‌اند

8. hypabyssal rocks
سنگ‌های برمغاکی

9. igneous rocks
سنگ‌های آذرین

10. live rocks
سنگ‌های دست نخورده

11. massive rocks
صخره‌های سترگ

12. metamorphic rocks
سنگ‌های دگردیسی

13. plumbiferous rocks
سنگ‌های سرب دار

14. plutonic rocks
سنگ‌های مغا ...

معنی عبارات مرتبط با rocks به فارسی

(عامیانه) 1- در معرض نابودی، دستخوش خطر 2- ورشکسته، بی پول 3- (مشروب الکلی) با یخ (ولی بدون افزودن آب)
خاره هایی که درتحت تاثیرهواخردشده اندیارنگ انهارفته است

معنی کلمه rocks به انگلیسی

on the rocks
• (beverage) with ice; having financial difficulties; wrecked, ruined

rocks را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

raha
thers a fox on a the rocks یک روباهی روی تخته سنگ هاست
akamrahimi50@gmail.com
اگه منظور نوشیدنی باشه، یخی، با یخ و یا تگری
Setayesh
تپه
سنگ های سترگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی rocks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )