برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

road map

/roʊdˈmæp/ /rəʊdmæp/

راه نامه، نقشه ی راه ها، راهنمای جاده

بررسی کلمه road map

اسم ( noun )
• : تعریف: a motorist's map that shows the routes, road types, mileage between towns, and the like for a specified region.

واژه road map در جمله های نمونه

1. The complexity of the road map puzzled me.
[ترجمه ترگمان]پیچیدگی نقشه راه مرا گیج کرد
[ترجمه گوگل]پیچیدگی نقشه جاده من را متعجب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The idea was to create a comprehensive road map of the Web.
[ترجمه ترگمان]ایده ایجاد یک نقشه راه جامع از وب بود
[ترجمه گوگل]ایده این بود که یک نقشه جامع وب را ایجاد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He also raised doubts about the American road map to a peace settlement.
[ترجمه ترگمان]او همچنین شک و تردیدهایی در مورد نقشه راه آمریکا برای حل و فصل صلح ایجاد کرد
[ترجمه گوگل]او همچنین درباره نقشه راه آمریکا برای حل و فصل صلح شک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The road map has been fully updated.
[ترجمه ترگمان]نقشه راه به طور کامل به روز شده‌است
[ترجمه گوگل]نقشه جاده به طور کامل به روز شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه road map به انگلیسی

road map
• diagram that shows major and secondary roads in a given region (used for navigation); detailing of the steps that will be taken to execute a certain plan of action (as in politics or business)

road map را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ماندانا مظاهری
طرح وبرنامه (در کسب و کار)
زینب زرمسلک
ره نگاشت، نقشه راه

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی road map

کلمه : road map
املای فارسی : رود مپ
اشتباه تایپی : قخشی ئشح
عکس road map : در گوگل

آیا معنی road map مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )