برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

ritual

/ˈrɪt͡ʃuːəl/ /ˈrɪt͡ʃʊəl/

معنی: تشریفات، تشریفات مذهبی، ایین پرستش
معانی دیگر: وابسته به رسوم و تشریفات، تشریفاتی، آیینی، رسومی، پرستوار، پرستش وار، برگزاری یا پیروی از مراسم مذهبی، (کاری که از روی عادت و با اصرار انجام شود) پرستش واره، پرستواره، مراسم عبادت، مراسم (کلیسایی و غیره)، کتاب مراسم مذهبی

بررسی کلمه ritual

اسم ( noun )
(1) تعریف: an established and prescribed procedure for a ceremony, esp. a religious one.
مترادف: ceremonial, ceremony, observance, office, rite
مشابه: celebration, custom, formality, liturgy, practice, sacrament, service, worship

- Drinking sips of rice wine is part of the traditional marriage ritual in Japan.
[ترجمه ترگمان] نوشیدن جرعه‌ای از شراب برنج بخشی از مراسم سنتی ازدواج در ژاپن است
[ترجمه گوگل] شراب نوشیدن شراب برنج بخشی از مراسم ازدواج سنتی در ژاپن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a body of such established ceremonies; rites.
مترادف: rites
مشابه: celebration, ceremonial, ceremonies, ceremony, custom, formalities, observances, offices

- The Catholic church uses a different ritual from the Lutheran church.
[ترجمه ترگمان] کلیسای کاتولیک از مراسم مختلف کلیسای لوتری استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل] کلیسای کاتولیک از مراسم های مختلف از کلیسای لوتری استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a pattern of behavior repeated in a fixed form and order as though prescribed by custo ...

واژه ritual در جمله های نمونه

1. ritual dances
رقص‌های پرستوار

2. the ritual of baptism
(برگزاری) مراسم غسل تعمید

3. amongst them, fasting had great ritual importance
در میان آنان روزه‌گیری اهمیت آیینی زیادی داشت.

4. Some religions employ ritual more than others.
[ترجمه ترگمان]برخی از مذاهب بیش از دیگران مراسم مذهبی را به کار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]بعضی از ادیان بیشتر از دیگران عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They worship dreams Holiness in art, ritual, entertainment.
[ترجمه لیلی] آنها تقدس رویاها در هنر مراسمات و سرگرمی را می پرستند.
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها dreams را در هنر، مراسم، سرگرمی و سرگرمی پرستش می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها پرستش رویاهای پرستش در هنر، مراسم، سرگرمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The lady of the house performs the sacred ritual of lighting two candles. ...

مترادف ritual

تشریفات (اسم)
service , ceremony , ceremonial , formality , protocol , ritual , starch
تشریفات مذهبی (اسم)
ritual , rite
ایین پرستش (اسم)
ritual

معنی کلمه ritual به انگلیسی

ritual
• ceremony, formal procedure; rite, established practice used in religious or other ceremonies; any behavior repeated or performed according to defined guidelines
• ceremonial, pertaining to a formal procedure; performed as a ritual, practiced as a rite
• a ritual is a series of actions which are traditionally carried out in a particular situation.
• ritual activities happen as part of a ritual or tradition.
ritual bath
• mikveh, place for ritual washing, purification bath
ritual objects
• objects used in rituals and ceremonies
ritual slaughterer
• slaughtered according to jewish religious law, killed according to the laws of kashrut
christian ritual
• ceremony or rite or the christian religion
pagan ritual
• religious ceremony performed by a religion that believes in more than one god
religious ritual
• religious ceremonies performed on specific occasions

ritual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
رسم خصوصا رسم مذهبی
مجموعه کارها یا حرف هایی تکراری که در یک مراسم خصوصا مراسم مذهبی اجرا می شود.
feryal
routin
(rituals and routin)
علی اصغر سلحشور
مناسک آیینی
محمد جواد
آیین، مراسم
شیوا امیری
کاری که به طور مکرر تکرار می شود
Laya
مناسك
Sunflower
Noun :
ceremony
مراسم
رسم
مراسم سنتی


Adj :
Ceremonial
Customary
Traditional
Formal
مرسوم
سنتی
Farhood
e.g. to perform a ceremony/ritual
Sajad
اطاعت کورکورانه از مقررات یا آیین
پوریا برزعلی
رسم یا تشریفات آیینی
عاطفه موسوی
رسم و ر وم . شیوه ی روزمره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ritual

کلمه : ritual
املای فارسی : ریتوال
اشتباه تایپی : قهفعشم
عکس ritual : در گوگل

آیا معنی ritual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )