برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

rise to the challenge

rise to the challenge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
از عهده چیزی به خوبی برآمدن، از پس چالشی به خوبی برآمدن، چالشی را با موفقیت پشت سر گذاشتن، مترادف با اصطلاحات رایج 1- Make it 2- pull something off 3- rise to the occasion
علی فتح اللهی
در مقابل یک چالش قرار گرفتن و ایستادگی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی rise to the challenge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )