برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ripe lips


لبهای قرمز بااشاره برنگ میوه رسیده

ripe lips را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ripe lips
کلمه : ripe lips
املای فارسی : ریپ لیپس
اشتباه تایپی : قهحث مهحس
عکس ripe lips : در گوگل

آیا معنی ripe lips مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران