برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

rip rap


عمران : سنگ ریزى

معنی rip rap در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] سنگ چینه ، پوشش سنگریز ، سنگریز ، سنگ چین
[آب و خاک] پوشش سنگی،سنگریزی، ریپ رپ، سنگچین
[زمین شناسی] لایه پوشش سنگی ، لایه یا دیوار حفاظ با سنگ دست چین شده ، چینه سنگی
[زمین شناسی] چینش قلوه سنگی ، پوشش قلوه سنگی

rip rap را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rip rap
کلمه : rip rap
املای فارسی : رپ رپ
اشتباه تایپی : قهح قشح
عکس rip rap : در گوگل

آیا معنی rip rap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )