برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ring true


راست به نظر آمدن، بوی حقیقت را دادن

ring true را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
احتمال داشتن. درست بودن
Figure
درست به نظر میاد، seems to be true , makes sense
Something about his explanation didn't quire ring true

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ring true
کلمه : ring true
املای فارسی : رینگ ترو
اشتباه تایپی : قهدل فقعث
عکس ring true : در گوگل

آیا معنی ring true مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )