برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ring camera

ring camera را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
دوربین چشمی خانه، دوربین چشمی منزل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی ring camera مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )