برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

right of asylum

/ˈraɪtəvəˈsaɪləm/ /raɪtəvəˈsaɪləm/

حق، حق پناهندگی بر طبق قانون یا عهدنامه

بررسی کلمه right of asylum

اسم ( noun )
• : تعریف: the right to have or give protection within a country, its embassy, or another facility so designated by law or custom.

معنی کلمه right of asylum به انگلیسی

right of asylum
• right to receive shelter, right to protection

right of asylum را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی right of asylum

کلمه : right of asylum
املای فارسی : رایت اوف اسیلوم
اشتباه تایپی : قهلاف خب شسغمعئ
عکس right of asylum : در گوگل

آیا معنی right of asylum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )