برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

right half back


نگهبان راست

right half back را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی right half back

کلمه : right half back
املای فارسی : رایت هلف باک
اشتباه تایپی : قهلاف اشمب ذشزن
عکس right half back : در گوگل

آیا معنی right half back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )