برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
right - as - nails
شبکه مترجمین ایران

right as nails


درست

right as nails را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی right as nails

کلمه : right as nails
املای فارسی : رایت از نیلس
اشتباه تایپی : قهلاف شس دشهمس
عکس right as nails : در گوگل

آیا معنی right as nails مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )