برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

right angled parallelogram


راست گوشه، مربع مستطیل، چارگوش دراز

right angled parallelogram را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی right angled parallelogram

کلمه : right angled parallelogram
املای فارسی : رایت انگلد پرلللگرم
اشتباه تایپی : قهلاف شدلمثی حشقشممثمخلقشئ
عکس right angled parallelogram : در گوگل

آیا معنی right angled parallelogram مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )