برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

right about


عقب گرد

معنی کلمه right about به انگلیسی

right about turn
• a right-about turn is a movement that you make that leaves you facing in the opposite direction to the one you started from.

right about را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی right about

کلمه : right about
املای فارسی : رایت اباوت
اشتباه تایپی : قهلاف شذخعف
عکس right about : در گوگل

آیا معنی right about مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )