برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

right a wrong


عمل بد را جبران و اصلاح کردن، کار شر را تبدیل به کار خیر کردن

right a wrong را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی right a wrong

کلمه : right a wrong
املای فارسی : رایت ا رانگ
اشتباه تایپی : قهلاف ش صقخدل
عکس right a wrong : در گوگل

آیا معنی right a wrong مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )