برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

right | handed | dextrorotatory | dextrorotatory

معنی right | handed | dextrorotatory | dextrorotatory در دیکشنری تخصصی

right | handed | dextrorotatory | dextrorotatory
[زمین شناسی] راست بر، راست گرد - در دیرین شناسی، راستگرد. - در بلورشناسی، به یک بلوری گویند که از نظر نوری فعال است و سطح پلاریزاسیون نور را به سمت راست می گرداند. مقایسه شود با: چپ بر یا چپ گرد. - مترادف: dextrorotatory.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی right | handed | dextrorotatory | dextrorotatory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )