برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

rifle

/ˈraɪfəl/ /ˈraɪfəl/

معنی: تفنگ، عده تفنگدار، دزدیدن، لخت کردن
معانی دیگر: (لوله ی توپ و تفنگ و غیره) خان، خان کشی کردن، خاندار کردن، توپ خاندار، (ارتش - جمع) یکان تفنگدار، (به منظور یافتن و دزدیدن) به هم ریختن، زیر و رو کردن، دستبرد زدن، چپو کردن

بررسی کلمه rifle

اسم ( noun )
(1) تعریف: a firearm with a long barrel having spiral grooves inside designed to increase the accuracy of a shot.

(2) تعریف: a cannon with such spiral grooves.

(3) تعریف: one of the grooves itself.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: rifles, rifling, rifled
• : تعریف: to cut spiral grooves onto the inner surface of (a gun barrel, pipe, or similar object).
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: rifles, rifling, rifled
• : تعریف: to search thoroughly in order to rob.
مترادف: maraud, ransack
مشابه: burglarize, loot, pillage, plunder, raid, strip

- The thieves rifled her house.
[ترجمه ترگمان] دزدان به خانه او هجوم بردند
[ترجمه گوگل] دزدان خانه اش را فریاد می زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه rifle در جمله های نمونه

1. a rifle butt
قنداق تفنگ،ته تفنگ

2. a rifle with a rather uncertain trigger
تفنگی با ماشه‌ی غیر قابل اطمینان

3. automatic rifle
تفنگ خودکار (مسلسل مانند)

4. the rifle is jammed
تفنگ گیر کرده است.

5. the rifle recoiled and threw the boy to the ground
تفنگ لگد انداخت و پسر را بر زمین افکند.

6. assault rifle
تفنگ جنگی (در مقابل شکاری)

7. a loaded rifle
تفنگ پر

8. a rapid-fire rifle
تفنگ تند تیر

9. a recoilless rifle
تفنگ بی‌لگد،تفنگ بی‌تکانه

10. the old rifle was weighing on his shoulder
تفنگ قدیمی روی شانه‌اش سنگینی می‌کرد.

11. he brought the rifle down to the present
تفنگ را پایین آورد و قراول رفت.

12. to load a rifle
تفنگ را پر کردن

13. to shoot a rifle
تفنگ در کردن

14. to stock a rifle
برای تفنگ قنداق ساختن

...

مترادف rifle

تفنگ (اسم)
musketry , gun , rifle
عده تفنگدار (اسم)
rifle
دزدیدن (فعل)
abduct , rob , steal , embezzle , despoil , filch , snaffle , peak , pick , prig , poach , picaroon , spoliate , rifle , thieve , purloin
لخت کردن (فعل)
rob , pluck , harry , ransack , sack , strip , skin , rake up , fleece , rifle

معنی عبارات مرتبط با rifle به فارسی

تفنگ خان دار
سنگر
محل تمرین تیراندازی (با تفنگ)، میدان تیر، تیر رس، برد، میدان تیراندازی
تیررس، تفنگ، تیرانداز
تفنگ بادی
تفنگ جنگی (در مقابل شکاری)
(تفنگ شکاری که فشنگ آن باروت بسیار دارد که موجب سرعت زیاد گلوله می شود و در شکار حیوانات بزرگ مثل فیل و کرگدن به کار می رود) تفنگ فیل کش، تفنگ تند گلوله
تفنگ گاراند (نیمه خودکار و کالیبر 30 که سابقا در ارتش آمریکا به کار می رفت)، نوعی تفنگ نیمه خودکار
تفنگ خزانه دار
تفنگ اسپرینگ فیلد (تفنگ ارتش آمریکا از 1903 تا 1936 - کالیبر: 30 - گلنگدن دار)
gun squirrel تفنگ لوله کوتاه
تفنگ مشقی نشانه روی

معنی کلمه rifle به انگلیسی

rifle
• firearm with spiral grooves carved inside the gun barrel (causes the bullet to spin and improves accuracy)
• steal, seize; search frantically, rummage, ransack; empty, take away
• a rifle is a gun with a long barrel.
• when someone rifles a place, they steal everything they want from it.
• if you rifle through things, you make a quick search among them.
rifle •22 caliber
• weapon that fires bullets that are .22 inches in diameter
rifle at grenade launcher
• device installed in a rifle that is used to fire at grenades
rifle bullet
• bullet shot from a rifle
rifle bullets
• bullets used in a rifle
rifle range
• shooting range, practice area for firing rifles
• a rifle range is a place where you can practise shooting with a rifle.
rifle shooting
• operation of firearms, firing of rifles
air rifle
• rifle operated by compressed air or carbon dioxide
• an air rifle is a rifle which is fired by means of air pressure.
assault rifle
• semi-automatic rifle, rifle used by infantry
automatic rifle
• large hand-held firearm which continuously loads and fires supplied ammunition
browning automatic rifle
• type of magazine-fed automatic rifle used by u.s. troops in world war ii and the korean war, b.a.r.
czech rifle
• type of gun
magazine rifle
• firearm that uses a magazine of bullets
mauser rifle
...

rifle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کمال عبدی
مخزن.مبدا. جای اول
بابک
۱.تفنگ
۲. تفنگدار، عده ای تفنگدار
مثلا:
100 rifles
یعنی صد تفنگدار
بزرگ زاده
تفنگ
تفنگدار
Dark Light
A rifle is a long-barrelled firearm designed for accurate shooting, with a barrel that has a helical pattern of grooves (rifling) cut into the bore wall

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی rifle

کلمه : rifle
املای فارسی : ریفل
اشتباه تایپی : قهبمث
عکس rifle : در گوگل

آیا معنی rifle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )