برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ride on someone's coattails


موفقیت خود را منوط به موفقیت دیگری کردن، به دم دیگری چسبیدن

ride on someone's coattails را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ride on someones coattails

کلمه : ride on someone's coattails
املای فارسی : ریده اون سمئونئس کتیلس
اشتباه تایپی : قهیث خد سخئثخدث'س زخشففشهمس
عکس ride on someone's coattails : در گوگل

آیا معنی ride on someone's coattails مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )