برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
ride - on - short - rein
شبکه مترجمین ایران

ride on a short rein


بیشتر (یا کمتر) مهار کردن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ride on a short rein

کلمه : ride on a short rein
املای فارسی : ریده اون ا شرت رین
اشتباه تایپی : قهیث خد ش ساخقف قثهد
عکس ride on a short rein : در گوگل

آیا معنی ride on a short rein مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )