برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ride down


1- (هنگام سواری) به چیزی زدن و آن را انداختن 2- (در سواری) جلو زدن 3- چیره شدن 4- (اسب را) از نفس انداختن

ride down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اکبر شفقی
با وسیله ی نقلیه کسی را به مقصدی رسانیدن
نگین
جلو زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ride down

کلمه : ride down
املای فارسی : ریده دون
اشتباه تایپی : قهیث یخصد
عکس ride down : در گوگل

آیا معنی ride down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )