برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
ride - at - anchor
شبکه مترجمین ایران

ride at anchor


(کشتی) لنگر انداختن و در جای خود ثابت بودن، لنگر انداخته شناور بودن

ride at anchor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ride at anchor

کلمه : ride at anchor
املای فارسی : ریده آات انچر
اشتباه تایپی : قهیث شف شدزاخق
عکس ride at anchor : در گوگل

آیا معنی ride at anchor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )