برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ride a bicycle

ride a bicycle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
بازی با دوچرخه
نفس
دوچرخه سواری
zahra
دوچرخه راندن یا دوچرخه سواری
fateme
دوچرخه سواری کردن
Mobina
دوچرخه سواری
sahar:)
دوچرخه سواری کردن
Merinet
دوچرخه سواری
Amir Mahdi Amiri
دوچرخه سواری
M
دوچرخه سواری
Sobhan
دوچرخه راندن
amir
دوچرخه سواری
Ghazal
سواری کردن
Ghazal
دوچرخه سواری کردن
امید
دوچرخه سواری کردن
𝑦𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑛
دوچرخه سواری
𝑌𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑛
دوچرخه سواری
Tahora
راندن دوچرخه ، دوچرخه سواری
Tahora
دوچرخه سواری
Mahdi
دوچرخه سواری /گشت با دوچرخه /
Neda
دوچرخه سواری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی ride a bicycle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )