برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

rheometry

معنی کلمه rheometry به انگلیسی

rheometry
• measurement of the velocity of a fluid current; measurement of the force of an electrical current

rheometry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پری
رئومتری. ، به طور کلی به روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری خواص رئولوژیکی مواد اطلاق می‌شود که هدف از آن بررسی کمی و کیفی روابط میان تنش‌ها و تغییر شکل‌های ناشی از آن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی rheometry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )