برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

revolutionary war

/ˌrevəˈluːʃəˌneriˈwɔːr/ /ˌrevəˈluːʃənriwɔː/

جنگ های استقلال آمریکا

بررسی کلمه revolutionary war

اسم ( noun )
• : تعریف: see American Revolution.

معنی کلمه revolutionary war به انگلیسی

revolutionary war
• (1775-1783) the american revolution, war in which american colonists fought for and won independence from great britain

revolutionary war را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی revolutionary war

کلمه : revolutionary war
املای فارسی : رولوتینری ور
اشتباه تایپی : قثرخمعفهخدشقغ صشق
عکس revolutionary war : در گوگل

آیا معنی revolutionary war مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )