برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1438 100 1

revere

/rɪˈvɪr/ /rɪˈvɪə/

معنی: احترام، حرمت، حرمت کردن، احترام گذارندن
معانی دیگر: پال ریویر (یکی از رهبران جنگ های استقلال آمریکا)، تکریم کردن، حرمت گذاشتن، مورد تکریم قرار دادن، تقدیس کردن، رجوع شود به: revers

بررسی کلمه revere

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reveres, revering, revered
• : تعریف: to respect or cherish with awe; venerate; honor.
مترادف: reverence, venerate
متضاد: flout
مشابه: admire, adore, bless, cherish, consecrate, esteem, exalt, fear, honor, prize, respect, worship

- Her teacher had been a renowned concert pianist and she revered him greatly.
[ترجمه ترگمان] معلمش یک پیانیست مشهور بود و او هم به او احترام می‌گذاشت
[ترجمه گوگل] معلم او یک پیانیست کنسرت مشهور بوده است و او به او احترام زیادی گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: variant of revers.

واژه revere در جمله های نمونه

1. revere your parents
حرمت والدین خودت را نگهدار.

2. they were taught to revere their country's past glories to the point of worship
به آنان یاد داده بودند که افتخارات گذشته‌ی کشورشان را تا سر حد پرستش تقدیس کنند.

3. Students revere the old professors.
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان استادان قدیم را تحسین می‌کنند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان از استادان قدیم قدردانی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This semester they imitate Faulkner, reject Beckett, revere Rich.
[ترجمه ترگمان]این ترم آن‌ها از فالکنر تقلید کردند و بکت را رد کردند و به او احترام گذاشت
[ترجمه گوگل]این ترم آنها فاکنر را تقلید می کنند، بکت را رد می کنند، Rich Rich را تحسین می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Most of us revere the Bible, but few of us read it regularly.
[ترجمه ترگمان]بیشتر ماها به کتاب مقدس احترام می‌گذاریم، اما تعداد کمی از ما به طور منظم آن را می‌خوانیم
[ترجمه گوگل]بسیاری از ما کتاب مقدس را احترام می گذاریم، اما تعداد کمی از ما به طور منظم آن را می خوانیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف revere

احترام (اسم)
tribute , regard , deference , honor , greeting , respect , obeisance , curtsey , curtsy , reverence , respectability , revere
حرمت (اسم)
respect , reverence , sanctity , revere
حرمت کردن (فعل)
revere
احترام گذارندن (فعل)
revere

معنی کلمه revere به انگلیسی

revere
• venerate, respect deeply, honor greatly
• if you revere someone, you respect and admire them greatly; a formal word.
paul revere
• (1735-1818) american silversmith made famous by his "midnight ride" to mobilize soldiers to fight the invading british forces at the start of the revolutionary war

revere را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آزاد جلالي وند
حرمت
آرش جلیل خبازی
مورد عزت و احترام قرار دادن، تقدیس کردن
فرهاد سليمان‌نژاد
ارج نهادن/گذاشتن، عزيز شمردن، ستودن
اسماعیل بخشی
احترام گذاشتن
معنی شدیدتری نسبت به respect داره
اسماعیل بخشی
احترام گذاشتن (با تاکید بیشتر به respect)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی revere
کلمه : revere
املای فارسی : رور
اشتباه تایپی : قثرثقث
عکس revere : در گوگل

آیا معنی revere مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )