برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1707 100 1
شبکه مترجمین ایران

return a compliment


تعارف را پاسخ دادن، تعریف متقابل کردن

معنی کلمه return a compliment به انگلیسی

return a compliment
• complement someone after they have complemented you

return a compliment را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی return a compliment

کلمه : return a compliment
املای فارسی : ریترن ا کامپلیمنت
اشتباه تایپی : قثفعقد ش زخئحمهئثدف
عکس return a compliment : در گوگل

آیا معنی return a compliment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )