برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

retrenchment

/riˈtrent͡ʃmənt/ /rɪˈtrent͡ʃmənt/

معنی: از نو سنگر سازی
معانی دیگر: کاهش (به ویژه هزینه ها)، تخفیف، صرفه جویی، مستحکم سازی

بررسی کلمه retrenchment

اسم ( noun )
• : تعریف: the act of reducing expenses or scope of action.

- The school district's retrenchment resulted in the halting of new construction and the layoff of staff.
[ترجمه ترگمان] The منطقه مدرسه منجر به توقف ساخت جدید و the کارکنان شد
[ترجمه گوگل] رکود ناحیه مدرسه منجر به توقف ساخت و ساز جدید و اخراج کارکنان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه retrenchment در جمله های نمونه

1. Defense planners predict an extended period of retrenchment.
[ترجمه ترگمان]برنامه ریزان دفاع یک دوره طولانی از retrenchment را پیش‌بینی می‌کنند
[ترجمه گوگل]برنامه ریزان دفاعی پیش بینی دوره طولانی تردید را نشان می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Reactive techniques like reorganization, retrenchment, and restriction are the natural enemies of organizational innovation.
[ترجمه ترگمان]تکنیک‌های واکنشی مثل سازماندهی مجدد، retrenchment، و محدودیت، دشمنان طبیعی نوآوری سازمانی هستند
[ترجمه گوگل]تکنیک های واکنش پذیر مانند سازماندهی مجدد، کاهش سرعت و محدودیت، دشمنان طبیعی نوآوری سازمانی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Already, the incident has prompted a retrenchment of a hard-line antagonistic policy in the form of new legislation sponsored by Sen.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر، این حادثه منجر به ایجاد یک سیاست متضاد با خط سخت در شکل قوانین جدید مورد حمایت سناتور شده‌است
[ترجمه گوگل]در حال حاضر، این حادثه موجب شده است که یک سیاست تحریم سخت را در قالب قوانین جدید حمایت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The u ...

مترادف retrenchment

از نو سنگر سازی (اسم)
retrenchment

معنی کلمه retrenchment به انگلیسی

retrenchment
• act of cutting back, curtailment; reduction, diminishment; inner structure that serves as a second line of defense within a fort

retrenchment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مجید موسویان
اصلاحات ساختاری
عماد
صرفه جویی در هزینه ها(مالی، حسابداری)
آرمین گلاره
تعدیل نیرو - بازخرید
Retrenchment is a form of dismissal due to no fault of the employee, it is a process whereby the employer reviews its business needs in order to increase profits or limit losses, which leads to reducing its employees.
The employer must give fair reasons for making the decision to retrench and follow a fair procedure when making such a decision or the retrenchment may be considered unfair.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی retrenchment

کلمه : retrenchment
املای فارسی : رترنچمنت
اشتباه تایپی : قثفقثدزائثدف
عکس retrenchment : در گوگل

آیا معنی retrenchment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )