برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

retiring pension


حقوق تقاعد

retiring pension را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی retiring pension

کلمه : retiring pension
املای فارسی : رتیرینگ پانسیون
اشتباه تایپی : قثفهقهدل حثدسهخد
عکس retiring pension : در گوگل

آیا معنی retiring pension مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )