برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

retentiveness


نیروی نگاهداری، قوه ضبط، قوه ضابطه، حافظه

واژه retentiveness در جمله های نمونه

1. Not surprisingly this retentiveness suggests a further conclusion-that the Dubya campaign really is driven by a particularly intense dynastic dynamic.
[ترجمه ترگمان]عجیب نیست که این retentiveness یک نتیجه‌گیری بیشتر را پیشنهاد می‌کند - که کمپین Dubya واقعا توسط یک گروه بسیار قوی و شدید هدایت می‌شود
[ترجمه گوگل]جای تعجب نیست که این نکته جالب توجه نشان می دهد که نتیجه گیری بیشتر این است که مبارزات دوبایا واقعا به واسطه یک پویایی قوی به شدت هدایت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Progress, far from consisting in change, depends on retentiveness, . . .
[ترجمه ترگمان]ترقی، دور از تغییرات، به retentiveness بستگی دارد
[ترجمه گوگل]پیشرفت، به دور از متشکل شدن در تغییر، بستگی به کمال دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Retentiveness, can be a problem, even though Lithops are pretty drought resistant.
[ترجمه ترگمان]retentiveness می‌تواند یک مشکل باشد، اگرچه Lithops مقاوم در برابر خشکسالی هستند
[ترجمه گوگل]دشواری، می تواند یک مشکل باشد، حتی اگر Lithops بسیار مقاوم در برابر خشکسالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه retentiveness به انگلیسی

retentiveness
• tendency to keep possession; tendency to hold, tendency to maintain; state of having a good memory

retentiveness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی retentiveness

کلمه : retentiveness
املای فارسی : رتنتیونس
اشتباه تایپی : قثفثدفهرثدثسس
عکس retentiveness : در گوگل

آیا معنی retentiveness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )