برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

retention of the urine


شاش بند، حبس البول

retention of the urine را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی retention of the urine
کلمه : retention of the urine
املای فارسی : رتنتین اوف تاه اورین
اشتباه تایپی : قثفثدفهخد خب فاث عقهدث
عکس retention of the urine : در گوگل

آیا معنی retention of the urine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )