برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

retaining spring

retaining spring را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: فنر برگرداننده، فنر برگشت دهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی retaining spring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )