برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

resource based view (RBV)

resource based view (RBV) را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
دیدگاه منبع محور
دیدگاه مبتنی بر منابع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی resource based view (RBV) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )