برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1435 100 1

resident

/ˈrezədənt/ /ˈrezɪdənt/

معنی: ساکن، مقیم
معانی دیگر: ماندگار، باشنده، موجود، بودمند، در محل، درجا (در برابر: غیابا)، پزشک مقیم، ویژه گرآموز پزشکی، ویژه کارآموز پزشکی

بررسی کلمه resident

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who resides in a particular place.
مشابه: denizen, occupant, tenant

(2) تعریف: a medical doctor serving a period of residency in a hospital.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: dwelling in a particular place.
متضاد: transient

(2) تعریف: living somewhere temporarily while studying or discharging business.

(3) تعریف: ingrained; intrinsic.

(4) تعریف: of or pertaining to nonmigratory birds and animals.

واژه resident در جمله های نمونه

1. a resident landlord takes better care of the land than an absentee landlord
ملاک ساکن در ملک،بهتر از ملاک غایب به زمین می‌رسد.

2. a resident of astara
مقیم آستارا

3. energy resident in the atom
انرژی (کارمایه‌ی) موجود در اتم

4. a permanent resident of the united states
مقیم دایم در ایالات متحده

5. a year of resident study
یکسال مطالعه در محل (دانشگاه)

6. Local resident groups have united in opposition to the plan.
[ترجمه ترگمان]گروه‌های مقیم محلی در مخالفت با این طرح متحد شده‌اند
[ترجمه گوگل]گروه های ساکن محلی مخالف طرح هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She is resident at his house.
[ترجمه ترگمان] اون یه رزیدنت تو خونه - ش هست
[ترجمه گوگل]او در خانه اش ساکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Many retired British people are now resident in Spain.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردم بازنشسته بریتا ...

مترادف resident

ساکن (اسم)
resident , denizen , inhabitant , occupant , lodger , habitant , occupier , inmate
مقیم (صفت)
dwelling , biding , resident , residing , domiciled , indwelling , inhabiting , habitant

معنی عبارات مرتبط با resident به فارسی

(آمریکا) نماینده ی کنگره از سرزمین های تحت سرپرستی (حق رای ندارند)
برنامه مقیم
قطعه مقیم
سفیر مقیمی که زیردست سفیر تام الاختیاراست

معنی resident در دیکشنری تخصصی

resident
[کامپیوتر] مستقر مقیم
[زمین شناسی] مقیم ، مستقر - در رایانه : به عنوان مثال نرم افزارهای هوشمند باید در حافظه مقیم شوند تا بتوانند در زمان مناسب با سرعت مناسب عمل کنند. ویروس های رایانه ای نیز برای تکثیر خود در حافظه مقیم می شوند و به هر فایلی که به حافظه منتقل می شود می چسبند.
[حقوق] مقیم، ساکن، مستقر
[حقوق] بیگانه مقیم
[حسابداری] مهندس مقیم ، ناظر مقیم
[عمران و معماری] مهندس مقیم در کارگاه ساختمانی
[زمین شناسی] مهندس ناظر
[زمین شناسی] ناظر مقیم
[کامپیوتر] بار کننده مقیم
[کامپیوتر] برنامه مقیم
[آب و خاک] زمان تداوم، زمان اقامت
[کامپیوتر] نگاه کنید به memory resident .
[عمران و معماری] شهرنشین

معنی کلمه resident به انگلیسی

resident
• inhabitant, one who lives in a particular location; doctor who is training in a medical specialty; diplomat who lives in a foreign court
• residing in a particular place; not migratory; intrinsic, existing (about characteristics); permanently stored in memory (computers)
• the residents of an area are the people who live there.
• someone who is resident in a country or town lives there; a formal use.
• resident is used to describe people who live in the place where they work.
• a resident is also a doctor who has already qualified but who is doing more training in order to learn how to treat a specific kind of illness or medical problem; used in american english.
resident alien
• person from a foreign country that lives legally in another country but is not a citizen
resident deposit
• deposit in foreign currency by a resident of a country
resident font
• permanent font, font which is built-in to a printer
resident program
• program where people live in one place and work toward a specific goal
area resident
• inhabitant of the locality
californian resident
• person who lives in california (usa)
eilat resident
• resident of the port city of eilat (israel)
foreign resident
• person residing in a country not his own
gaza resident
• person who lives in gaza (city in the gaza strip)
haifa resident
• person who lives in haifa (israel)
jaffa resident
• inhabitant of jaffa (israel)
...

resident را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی
سیامک
عمارت
ilya
اقامتگاه
اسکندری
Residents: حُضار
پریا زاهدی
محل زندگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی resident
کلمه : resident
املای فارسی : رزیدنت
اشتباه تایپی : قثسهیثدف
عکس resident : در گوگل

آیا معنی resident مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )