برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

reset terminal

/riˈsetˈtɜːrmənl̩/ /ˌriːˈsetˈtɜːmɪnl̩/

پایانه بازنشانی

reset terminal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reset terminal
کلمه : reset terminal
املای فارسی : ریست ترمینال
اشتباه تایپی : قثسثف فثقئهدشم
عکس reset terminal : در گوگل

آیا معنی reset terminal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )