برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

research question

research question را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
مساله پژوهشی
مرتضی بزرگیان
سؤال تحقیق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی research question مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )