برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

rescission

/rəˈsɪʒən/ /rəˈsɪʒən/

معنی: فسخ، ابطال
معانی دیگر: لغو، باطل سازی، بیهوده سازی

بررسی کلمه rescission

اسم ( noun )
• : تعریف: the act of rescinding or canceling.
مشابه: abolition, annulment, repeal

- rescission of a contract
[ترجمه ترگمان] فسخ قرارداد
[ترجمه گوگل] لغو قرارداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه rescission در جمله های نمونه

1. From a commercial point of view rescission as a remedy is more theoretical than practical.
[ترجمه ترگمان]از نقطه‌نظر تجاری، ابطال به عنوان یک درمان more از عملی است
[ترجمه گوگل]از نقطه نظر تجاری، لغو شدن به عنوان یک درمان، نظریتر از عملی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Rescission is one remedy available for misrepresentation under the Misrepresentation Act 196 s
[ترجمه ترگمان]rescission یک روش درمانی برای ارائه اطلاعات نادرست تحت قانون misrepresentation است
[ترجمه گوگل]محکومیت یک معامله برای بدرفتاری در قانون اسرار ناپذیر 196 ساله است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, rescission is an important remedy for the period between exchange and completion.
[ترجمه ترگمان]با این حال، ابطال یک درمان مهم برای دوره بین تبادل و تکمیل است
[ترجمه گوگل]با این حال، لغو یک معامله مهم برای دوره بین تبادل و تکمیل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The right to rescission of the heir or statutory agent of the donator shall be exercised within six months as of the date when he knows or ought to know the rescission reasons. ...

مترادف rescission

فسخ (اسم)
abolition , cancellation , repeal , revocation , termination , dissolution , annulment , divorce , liquidation , rescission
ابطال (اسم)
waiver , cancellation , annulment , revoke , nullification , rescission , disproof , defeasance , vitiation , voidance

معنی کلمه rescission به انگلیسی

rescission
• cancellation, revocation, annulment, repeal
rescission of a contract
• annulment of a contract

rescission را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مَمَد
اقاله : ( فسخ قرارداد با رضایت و توافق طرفین)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی rescission

کلمه : rescission
املای فارسی : رسکیسین
اشتباه تایپی : قثسزهسسهخد
عکس rescission : در گوگل

آیا معنی rescission مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )