برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1688 100 1
شبکه مترجمین ایران

renewal

/rəˈnuːəl/ /rɪˈnjuːəl/

معنی: تجدید، تکرار، بازنوکنی
معانی دیگر: تمدید، درازانش، ازسرگیری، بازآغاز، هر چیز تجدید یا بازآغاز شده

بررسی کلمه renewal

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of renewing or state of being renewed.

(2) تعریف: an instance of renewing.
مشابه: revival

واژه renewal در جمله های نمونه

1. a chance meeting was the occasion of the renewal of their friendship
یک ملاقات تصادفی موجب تجدید دوستی آنها شد.

2. He sought renewal of the grant.
[ترجمه ترگمان]او به دنبال تجدید این کمک بود
[ترجمه گوگل]او به دنبال تمدید مجوز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They will discuss the possible renewal of diplomatic relations.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها درباره تمدید احتمالی روابط دیپلماتیک بحث و گفتگو خواهند کرد
[ترجمه گوگل]آنها درباره تجدید روابط دیپلماتیک بحث خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They felt the need to bring about a renewal of society.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها احساس کردند که نیاز به تجدید حیات در جامعه وجود دارد
[ترجمه گوگل]آنها احساس نیاز به تجدید جامعه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The lease comes up for renewal at the end of the month.
[ترجمه ترگمان]اجاره‌نامه در پایان ماه تمدید می‌شود
[ترجمه گوگل]اجاره نامه ب ...

مترادف renewal

تجدید (اسم)
resumption , restoration , anabiosis , renewal , revival , repeat , recrudescence , repetition , instauration
تکرار (اسم)
practice , rehearsal , replication , reiteration , frequency , frequence , renewal , repeat , duplication , repetition , iteration , frequentation , iterance , tautology , recapitulation , reduplication , reuse
بازنوکنی (اسم)
renewal

معنی عبارات مرتبط با renewal به فارسی

(امریکا) بازسازی شهری (به ویژه محلات فقیرنشین)

معنی renewal در دیکشنری تخصصی

renewal
[عمران و معماری] نوسازی
[ریاضیات] تجدید، تکرار
[آمار] تجدید
[ریاضیات] تابع تعویض
[ریاضیات] قضیه ی تجدید
[ریاضیات] نظریه ی تجدید
[عمران و معماری] بازسازی شهری - نوسازی شهری

معنی کلمه renewal به انگلیسی

renewal
• act of renewing; state of being renewed
• if there is a renewal of an activity, it starts again.
• the renewal of a document such as a licence or a contract is an official extension of the time for which it remains valid.
• urban renewal is the process of replacing or improving old buildings in an area near the centre of a town, in order to provide new housing and facilities.
renewal of distressed neighborhoods
• rebuilding of troubled neighborhoods, renovation of areas that are poor and/or have high unemployment
renewal project
• plan to rebuild neighborhoods
automatic renewal
• renewal of a subscription or other service which occurs without the owner's request
urban renewal
• reconstruction and redevelopment of dilapidated areas or buildings in an urban area

renewal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم نوری
نوسازی
فرانک
تمدید ( مثلا تمدید اشتراک پولی در سایت )
Amir
تمدید،تکرار مثلا(تمدید کردن قرارداد یک بازیکن با باشگاه)
محمد رومزی
آغازِ دوباره
وحید طباطباییان
پوست اندازی_ نوشدگی
Farhood
نوسازی

Renewal of this area is being carried out with financial aid from assistance administration U.S. Dept. of Housing and Urban Development

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی renewal

کلمه : renewal
املای فارسی : رنول
اشتباه تایپی : قثدثصشم
عکس renewal : در گوگل

آیا معنی renewal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )