برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

renderring

معنی renderring در دیکشنری تخصصی

renderring
[ریاضیات] ارائه دادن

renderring را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی renderring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )